Andorra in englishAndorre en françaisAndorra en españolAndorra en català

Formalitats i Duanes a Andorra

Formalitats i Duanes a Andorra

  • Entrant en el país:

Els visitants estaran obligats a presentar la següent documentació:

Ciutadans dels països membres de la UE:
•Adulto¡s: passaport o Document Nacional d'Identitat (DNI)
•Menors: - acompayats dels pares o tutor: Document Nacional d'Identitat + llibre de família o passaport - no acompanyats: Document Nacional d'Identitat + permís per a viatjar, expedit per la policia/passaport

Ciutadans d'altres països:
• Mateixos documents necessaris per a entrar a França o Espanya: passaport/passaport + visa (1) (1) * aquells que necessitin un visat Schengen han d'assegurar-se que aquest és multi-entrada.

 

  • Regulacions per Importació de la Duana d'Andorra

Productes d'Agricultura
Cafè: 1,000 g de cafè o 400 g d'extractes
Te: 200 g de te o 80 g d'extractes.
Alcohol (*): 1.5 l de alcohol de més de 22 graus o 3 l de licor o aperitius de menys de 22 graus o vi gasós / 5 l de vi de taula.
Tabac (*): 300 cigarros o 150 puros (de menys de 3 g cadascun) o 75 puros (de més de 3 g cadascun) o 400 g de tabac de pipa.
Altres:
Per un valor superior a 175€
Persones menors de 15 anys, per un valor superior a 90 euros:
perè no més de:
2,5 kg de llet en pols
3 kg de llet condensada
6 kg de llet fresca
1 kg de mantega
4 kg de formatge
5 kg de sucre i dolços
5 kg de carn

Productes Industrials

Perfum:
75 g de perfum
375 ml d'aigua de colonia
Altres:
Amb un valor superior a 525 euros
Persones majors de 15 anys, amb un valor superior a 270 euros

  • Regulaciones d'Exportació a l'Aduana d'Andorra

Exportacions:
Artícles prohibits/restringits
Narcòticos, armes de foc, munició, explosius (incloent focs artificials), navalles automàtiques, pornografia, còmics d'horror, transmissors de ràdio, alguns comestibles, plantes, flors, animals i ocells i articles fets d'animals en extinció. Cap obra d'art es pot exportar sense permís.

Quan torni a la Unió Europea, haurà de declarar a la Duana tots els béns que duu en excés tenint en compte els límits mostrats en aquesta taula. No pot acumular el valor de les franquícies tant entre els viatgers o entre els productes agrícoles industrials.

L'alcohol, tabac, cafè, te, perfums i aigua de colònia estan limitats per la quantitat i no pel seu valor. Per altra banda, hi ha altres articles com la llet, la mantega, el formatge, el sucre i els dolços on és el valor el que compte.

No s'ha de declarar a la Comunitat de Duanes aquests béns que no sobrepassen aquests límits amb la condició que siguin per a ús personal. Les quantitats permeses poden variar segons l'edat del viatger.

Finalment, investigui en qualsevol oficina de Duana de Comunitat els límits especials que de tant en tant poden aplicar-se, en particular respecte als productes d'animals o de verdures, animals vius, espècies en vies d'extinció, medicines, armes i municions, art i obres d'art, moneda o mitjans de pagament.

  • Més Informació sobre les Duanes a Andorra

Andorra disposa de normes molt estrictes quant a l'embriaguesa pública i la possessió i consumició de drogues il·legals, s'aplica la zero tolerància.

Andorra no és membre de la Unió Europea i adquireix tabac lliure d'impostos, licor i articles de luxe que estan subjectes a impostos i drets en el moment de retorn als països de la Unió Europea. França i Espanya apliquen normes estrictes quant a la quantitat del tabac exportat d'Andorra per a ús personal (300 cigars/400gms de tabac de pipa/75 puros). Les quantitats excessives d'aquestes poden ser confiscades tant com el vehicle en el qual es transportin.

Altres riscos: Els visitants han de tenir la vacuna del tètan al dia. La Ràbia està present. Per a aquells que tinguin el risc alt, han de vacunar-se abans de la seva arribada. Si és mossegat, acudeixi a un centre mèdic ràpidament. Per a més informació, consulti l'apèndix sanitari.

Assistència Sanitària: per als ciutadans del Regne Unit, la majoria dels costos sanitaris estan coberts per acords de salut recíprocs, però es recomana una assegurança addicional. Els visitants han de tenir en compte que, com l'entrada a Andorra es fa generalment a través de França o Espanya, la normativa sanitària d'aquests països han de ser respectades :

http://www.andorra.ad/ang/descobreix_andorra/informacio_practica/franquicies.asp

Cerca rápida d'hotels
Data d'arribada Mostrar el calendari
Data de sortida Mostrar el calendari